Calamiteitendienst

  1. Home
  2. |
  3. Calamiteitendienst

24/7 professionele hulpverlening

Wateroverlast, brand, storm, inbraak, milieu-incidenten of andere calamiteiten zijn helaas slecht te voorspellen. Met Hodal weet u zeker dat u snel over een deskundig team beschikt dat adequate en professionele hulp biedt. In welke situatie dan ook.

Alarmnummer Hodal power by Ruitenheer Calamiteitendienst

24/7 service

Beperking bedrijfsstilstand

Eigen waterzuivering units

Verzekeringszaken snel afgehandeld

24/7 service

Ons eigen calamiteiten team bestaat uit werknemers en coördinatoren die 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat staan en professionele hulpverlening bieden bij calamiteiten. Door snel en adequaat te handelen zorgen wij dat bedrijfsstilstand zoveel mogelijk wordt beperkt. U kunt hierdoor snel weer aan de slag.

Hodal heeft eigen mobiele waterzuivering units en verzorgt voor u het transport en de opslag van inboedels. Verzekeringszaken handelen wij snel af en ook alle ondersteunende werkzaamheden hebben wij onder één dak.

Hoe werkt het

De coördinatoren van Hodal zorgen voor de reiniging- en saneringswerkzaamheden. Ze analyseren de mogelijke oorzaak/toedracht ten behoeve van een calamiteiten rapportage. Ze verzamelen nadere gegevens en beschrijven de schade-omvang. Tot slot rapporteren de coördinatoren over de getroffen maatregelen en hun effecten. En het vervolg traject met betrekking tot het herstel kunnen wij ook voor u organiseren.

 

Menu